Krisjouren för unga - 15 år
Krisjouren för unga Helsingfors Stöd ungdomar

Krisjouren för unga - 15 år

I samband med att vi firar vårt 15-års jubileum har vi skapat en insamling för att stöda arbetet med ungdomarna vid HelsingforsMission. Krisjouren för unga grundades år 2004 som en del av HelsingforsMissions verksamhet. Under de gångna 15 åren har Krisjouren tagit emot svenskspråkiga ungdomar i åldern 12-29 och erbjudit avgiftsfritt samtalsstöd samt arbetat förebyggande i skolor. Krisjouren har under 15 år vuxit, utvecklats, samt befäst sin ställning som en viktig aktör och röst för de svenskspråkiga ungdomarna. I takt med samhällets ökade krav på unga utsätts de ungas mentala hälsa ofta för prövningar. Samtidigt har unga blivit bättre på att tala om det som är tungt och svårt. Möjligheten att få samtalsstöd på svenska är begränsat på många ställen och väntetiderna kan vara långa. Det här belyser vikten av vår verksamhet då unga kan komma till oss och prata på svenska utan varken remiss eller diagnos, vanligen kan en tid ges redan samma vecka eller nästa. Hjälp i rätt tid med låg tröskel är ofta en vändpunkt då livet krisar. Vi krisarbetare gläds och är stolta över det jobb vi får utföra varje dag. Genom en donation hjälper ni oss att fortsättningsvis möta ungdomar i deras vardag.

Insamlat belopp:
Mål: 500 €
Period:
2019-08-07 2019-12-31

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} €
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Krisjouren för unga - 15 år
Krisjouren för unga
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close